070 108 15 15 info@hemstadenab.se

Behöver du stöd i vardagen?

Träningslägenheter & stödboenden

De här boendeformerna ger klienten stöd för att hantera sin vardag och möjlighet att leva ett självständigt liv. Vi arbetar för att våra klienter ska få de rätta hjälpmedlen för att kunna ingå i ett socialt sammanhang, motverka isolation och utanförskap.

Vi arbetar med våra klienter både i och utanför hemmet för att hitta en bra struktur för vardagslivet. Vi har ett individanpassat boendestöd som möter våra klienters behov. Det kan innefatta allt från städning, matinköp, ekonomi, hälsa samt myndighetskontakter. Hemstaden kan även hjälpa till med sociala interaktioner i form av exempelvis praktik, daglig sysselsättning, fritidsaktiviteter och andra relationer.

Husdjur är naturligtvis välkomna.

Sagt om oss

"Det här är det första stället som ser helheten i hela familjen. Insatserna runt barnen sköter de parallellt med skola och allt. Det är ett bra skydd runt hela ärendet och verksamheten ger ett bra stöd."

- Socialsekreterare placerande kommun

"Jag skulle varmt rekommendera den här verksamheten, då de bland annat har en trevlig personal. Det känns tryggt och stabilt att placera där. Det här är en av de bästa verksamheterna jag har haft att göra med."

 - Socialsekreterare placerande kommun

"Arbetet med planerna är väldigt bra. De jobbar snabbt och effektivt. De är duktiga på att se våra och klienternas behov. Det är den bästa verksamheten jag har anlitat"

- Socialsekreterare placerande kommun