070 108 15 15 info@hemstadenab.se

Behöver du stöd i vardagen?

Stödboende unga vuxna

Den här boendeformen vänder sig till klienter i åldern 18-20, i enligt med SoL 4.1 & 7.1.1. Klienten bor i en egen lägenhet med självhushåll. Klienten tilldelas en kontaktperson med ett individanpassat stöd, för att strukturera upp vardagen, göra den hanterlig samt öka möjligheten att leva ett självständigt liv. Arbetet utförs både i och utanför hemmet med en kontinuitet i personalnärvaron som möjliggör ett tryggt samarbete utifrån klientens behov. Vi arbetar för att våra klienter ska få de rätta hjälpmedlen för att kunna ingå i ett socialt sammanhang, motverka isolation, utanförskap och en mer hållbar livssituation. Detta uppnås genom att vi arbetar med en tydlig kommunikation samt ett tryggt bemötande.

Vi har ett individanpassat boendestöd som möter våra klienters behov. Det kan innefatta allt från att sköta sina hushållssysslor, matinköp, ekonomi, hälsa myndighetskontakter, vårdkontakter samt stöd-och krissamtal vid behov. Hemstaden kan även hjälpa till med sociala interaktioner i form av exempelvis praktik, daglig sysselsättning, fritidsaktiviteter och andra relationer som stödjer klienten i att ta del av ett meningsfullt sammanhang. Hemstaden har tillstånd för 7 platser som enbart avses till barn och unga i åldrarna 18–20 med konfliktfylld/otillfredsställande hemsituation samt som tidigare varit placerade för social problematik.

Träningslägenheter & stödboenden

De här boendeformerna ger klienten stöd för att hantera sin vardag och möjlighet att leva ett självständigt liv. Vi arbetar för att våra klienter ska få de rätta hjälpmedlen för att kunna ingå i ett socialt sammanhang, motverka isolation och utanförskap.

Vi arbetar med våra klienter både i och utanför hemmet för att hitta en bra struktur för vardagslivet. Vi har ett individanpassat boendestöd som möter våra klienters behov. Det kan innefatta allt från städning, matinköp, ekonomi, hälsa samt myndighetskontakter. Hemstaden kan även hjälpa till med sociala interaktioner i form av exempelvis praktik, daglig sysselsättning, fritidsaktiviteter och andra relationer.

Husdjur är naturligtvis välkomna.

Sagt om oss

"Det här är det första stället som ser helheten i hela familjen. Insatserna runt barnen sköter de parallellt med skola och allt. Det är ett bra skydd runt hela ärendet och verksamheten ger ett bra stöd."

- Socialsekreterare placerande kommun

"Jag skulle varmt rekommendera den här verksamheten, då de bland annat har en trevlig personal. Det känns tryggt och stabilt att placera där. Det här är en av de bästa verksamheterna jag har haft att göra med."

 - Socialsekreterare placerande kommun

"Arbetet med planerna är väldigt bra. De jobbar snabbt och effektivt. De är duktiga på att se våra och klienternas behov. Det är den bästa verksamheten jag har anlitat"

- Socialsekreterare placerande kommun