070 108 15 15 info@hemstadenab.se

Träningslägenheter & STÖDBOENDEN

De här boendeformerna ger klienten stöd för att hantera sin vardag och möjlighet att leva ett självständigt liv. Vi arbetar för att våra klienter ska få de rätta hjälpmedlen för att kunna ingå i ett socialt sammanhang, motverka isolation och utanförskap.

Vi arbetar med våra klienter både i och utanför hemmet för att hitta en bra struktur för vardagslivet. Vi har ett individanpassat boendestöd som möter våra klienters behov. Det kan innefatta allt från städning, matinköp, ekonomi, hälsa samt myndighetskontakter. Hemstaden kan även hjälpa till med sociala interaktioner i form av exempelvis praktik, daglig sysselsättning, fritidsaktiviteter och andra relationer.

Husdjur är naturligtvis välkomna.

Vi har jourberedskap kvällar, nätter och helger

Vi tar emot akuta placeringar dygnet runt, sju dagar i veckan i mån av plats.

Jourtelefon: 070 108 15 15

Jourtelefon