070 108 15 15 info@hemstadenab.se

Skyddade boenden

Träningslägenheter, stödboenden & jourlägenheter. Säkra och trygga lösningar med individen i centrum!

Vi på Hemstaden jobbar med att ge trygga boenden till alla. Främst jobbar vi med skyddat boende där vi verkar för att öka säkerheten, tryggheten för de skyddssökande och medföljande barn. Vi erbjuder lägenheter med stöd utifrån individuellt behov.

Hos Hemstaden tar vi emot både akuta samt längre placeringar. Alla är välkomna hos oss. Kvinnor, män, barn och även husdjur. Klienternas säkerhet är viktig för oss. Läs mer om skyddat boende,  jourlägenheter , stödboende, samt träningslägenheter under våra boenden.

Vi har jourberedskap dygnet runt och kan ta emot akuta fall i mån av plats.

Våra lägenheter

Vi erbjuder träningslägenheter, stödboenden, jourlägenheter och skyddade boenden med individuellt anpassat upplägg. Vi har erfaren och välutbildad personal. Våra lägenheter ligger i attraktiva områden i centrala delar av Jönköping.

Träningslägenheter & Stödboenden

De här boendeformerna ger klienten stöd för att hantera sin vardag och möjlighet att leva ett självständigt liv. Vi arbetar för att våra klienter ska få de rätta hjälpmedlen för att kunna ingå i ett socialt sammanhang, motverka isolation och utanförskap.

Skyddat boende

Syftet med skyddade boenden är att stödja enskilda som flyr våldsutsatta situationer. Vi jobbar med att förebygga fortsatt våldsutsatthet, stödja den skyddsökande i att få en självständig och trygg tillvaro. Vi erbjuder de skyddsökande egna lägenheter med ett individuellt anpassat stöd.

Jourlägenheter

Vi tar emot föräldrar med barn som behöver en tillfällig bostad. Vi erbjuder ett boende i egen lägenhet för barnfamiljer som hamnat utanför den ordinarie bostadsmarknaden. Under tiden familjen bor hos oss hjälper vi dem aktivt i processen att hitta en egen lägenhet.

Vi har jourberedskap kvällar, nätter och helger

Vi tar emot akuta placeringar dygnet runt, sju dagar i veckan i mån av plats.

Jourtelefon: 070 108 15 15

Jourtelefon