070 108 15 15 info@hemstadenab.se

Skyddat boende, träningslägenheter, stödboenden & jourlägenheter.

Säkra och trygga lösningar med individen i centrum!

Våra lägenheter

Vi erbjuder träningslägenheter, stödboenden, jourlägenheter och skyddade boenden med individuellt anpassat upplägg. Vi har erfaren och välutbildad personal. Våra lägenheter ligger i attraktiva områden i centrala delar av Jönköping.

Träningslägenheter & Stödboenden

De här boendeformerna ger klienten stöd för att hantera sin vardag och möjlighet att leva ett självständigt liv. Vi arbetar för att våra klienter ska få de rätta hjälpmedlen för att kunna ingå i ett socialt sammanhang, motverka isolation och utanförskap.

Skyddade boenden

Syftet med skyddade boenden är att stödja enskilda som flyr våldsutsatta situationer. Vi jobbar med att förebygga fortsatt våldsutsatthet, stödja den skyddsökande i att få en självständig och trygg tillvaro. Vi erbjuder de skyddsökande egna lägenheter med ett individuellt anpassat stöd.

Jourlägenheter

Vi tar emot föräldrar med barn som behöver en tillfällig bostad. Vi erbjuder ett boende i egen lägenhet för barnfamiljer som hamnat utanför den ordinarie bostadsmarknaden. Under tiden familjen bor hos oss hjälper vi dem aktivt i processen att hitta en egen lägenhet.

Vi har jourberedskap kvällar, nätter och helger

Vi tar emot akuta placeringar dygnet runt, sju dagar i veckan i mån av plats.

Jourtelefon: 070 108 15 15

Jourtelefon