070 108 15 15 info@hemstadenab.se

Utsätts du för våld i nära relation och är i behov av skyddat boende?

Vi har jourberedskap kvällar, nätter och helger. Vi tar emot akuta placeringar dygnet runt, sju dagar i veckan i mån av plats. Vi hämtar klienter gratis över hela Sverige. 

 Hos oss får ni som är uppdragsgivare rapporter månadsvis om hur uppdraget fortlöper. 

 För mer information om priser, beställning av tjänster/uppdrag eller information kring våra tjänster, vänligen kontakta oss. Vår uppsägningstid för våra tjänster är sju dagar om ej ramavtal tecknats. 

Telefon

070 108 15 15

Hur skaffar jag ett skyddat boende?

Är du utsatt för våld i nära relation och behöver hjälp NU i denna stund? Ring 112, då kommer du i kontakt med Polisen och kan även begära att få komma till Socialjouren i din hemkommun.
Under dagtid, ring din hemkommun och be att få komma till socialtjänsten. Kolla efter numret på din hemkommuns hemsida.