070 108 15 15 info@hemstadenab.se

Skyddat boende

Syftet med skyddat boende är att stödja enskilda som flyr våldsutsatta situationer. Att öka säkerheten, tryggheten för de skyddssökande och medföljande barn. Vi jobbar med att förebygga fortsatt våldsutsatthet och att stödja den skyddssökande i att få en självständig och trygg tillvaro. Vi erbjuder lägenheter med stöd utifrån individuellt behov. Problematiken består ofta i att klienten är utsatt för psykiskt eller fysiskt våld i en nära relation.

 

Hemstaden kan hjälpa er

Vårt arbetet är stödjande och pedagogiskt inriktat. Vi stödjer klienterna i att hitta och upprätthålla sin egen förmåga. Vid placeringar av föräldrar och barn är givetvis barnets behov och mående en extra viktig del i vårt arbete.

Våra klienters säkerhet är viktigt för oss. Hos oss får klienten en kontaktperson, klientens kontakt med omvärlden sker först och främst genom kontaktpersonen. För att vi ska kunna garantera klientens säkerhet, upprätthålla ett bra och säkert skydd, måste klienten samarbeta.

Vid ankomst ges klienten utbildning om vad som gäller för att hålla sig säker, hur larm och larmtjänster fungerar, hur yttre och inre skalskydd fungerar i den aktuella fastigheten. Vi går igenom med klienten vad man bör tänka på gällande smartphones, sociala medier, kontakt med omvärlden mm.

Hos oss får ni en egen lägenhet med hög standard och normal boendemiljö i centrala delar av stan. Våra klienter får även individuellt stöd och arbetar med våra klienter både i och utanför hemmet för att hitta en bra struktur för vardagslivet.

Våra tjänster utförs av kompetent personal, vi har god tillgänglighet, hög servicegrad och kvalitét.

 

Kontakta oss

Vi tar både akuta och längre placeringar, kvinnor, män och barn. Även husdjur är välkomna hos oss.
Vi har jourberedskap dygnet runt och kan ta emot akuta fall i mån av plats.

Se vårt journummer längst ner på sidan.
Vi svarar på alla era frågor, några av de vanligaste står nedanför.

___

 

Vilka får skyddat boende?

De som har rätt till skyddat boende är personer som har en tydlig och allvarlig hotbild mot sig. Det kan exempelvis handla om att en person blivit hotad av kriminella personer eller familj och släktingar. Oavsett anledning så är det viktigt att veta om att det finns hjälp att få, innan något allvarligt händer.

 

Skyddat boende för kvinnor med barn

Hemstaden tar emot kvinnor med och utan barn för placering i skyddat boende. Vi är angelägna om att erbjuda rätt stöd fort för att familjen ska kunna ta sig igenom den svåra situation man har hamnat i. Vi har goda kontakter inom barnomsorgen och sjukvården. Vår personal har goda pedagogiska kunskaper och vi följer tydliga riktlinjer för hur vi ska hjälpa barn igenom svåra perioder i livet. Alla familjer som blir placerade hos oss får en egen lägenhet med hög standard i bra områden. Hos oss är även husdjur välkomna!

 

Skyddat boende män

Hemstaden tar emot män med och utan barn för placering i skyddat boende. Vi är angelägna om att erbjuda rätt stöd fort för att familjen ska kunna ta sig igenom den svåra situation man har hamnat i. Vi har goda kontakter inom barnomsorgen och sjukvården. Vår personal har goda pedagogiska kunskaper och vi följer tydliga riktlinjer för hur vi ska hjälpa barn igenom svåra perioder i livet. Alla familjer som blir placerade hos oss får en egen lägenhet med hög standard i bra områden. Hos oss är även husdjur välkomna!

 

Vem bestämmer om skyddat boende?

Det är socialtjänsten som beslutar om skyddat boende. Först gör socialtjänsten en riskbedömning utifrån varje fall. Om socialtjänsten anser att risken för att man ska råka illa ut är allvarlig så kan de ta ett beslut om att placera en person i ett skyddat boende omgående. Kommunen hjälper till att komma i kontakt med socialtjänsten.

 

Vad kostar det att bo i ett skyddat boende?

Det är socialtjänsten som beslutar om en person ska bo i skyddat boende och är ekonomiskt ansvarig. Det kostar inget för den som är utsatt.

 

Hur länge får man bo på ett skyddat boende?

Det skyddade boendet bor man på så länge man behöver skydd. Det är skyddsbehovet som avgör längden på vistelsen i det skyddade boende. Det görs fortlöpande riskbedömningar och det är socialtjänsten som beslutar om länge man bor på det skyddade boende.

 

Vad händer efter placeringstiden?

Vad som händer efter placeringstiden beror på hur hotbilden ser ut. I vissa fall väljer kommunen i samråd med den placerade om vad som ska hända. Det kan bli så att man får bo kvar på den aktuella orten. Om hotbilden är borta kan man få komma tillbaka till sin hemkommun eller till närområdet. Då är det upp till den boende själv att bestämma i samråd med sin hemkommuns socialtjänst.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa er.

Vi har jourberedskap kvällar, nätter och helger

Vi tar emot akuta placeringar dygnet runt, sju dagar i veckan i mån av plats.

Jourtelefon: 070 108 15 15

Jourtelefon