070 108 15 15 info@hemstadenab.se

Är du utsatt för våld eller hot?

Behöver du hjälp nu? Ring 112

Är du utsatt för våld eller hot och behöver hjälp NU i denna stund? Ring 112, då kommer du i kontakt med SOS Alarm och kan begära att få komma till Socialjouren i din hemkommun. Under dagtid, ring din hemkommun och be att få komma till socialtjänsten. Kolla efter numret på din hemkommuns hemsida.

Visste du att…

Visste du att nio av tio som utsätts för våld i nära relation väntar med att ta hjälp tills situationen är så akut att de inte har någon annan utväg att välja på. Många känner fara för sitt liv, och först då, i ren panik ringer man antingen hit, till polisen eller socialtjänsten.

Vår förhoppning är att DU agerar tidigare, särskilt om det även förekommer våld mot barn. Men även för att du/ni ska få möjlighet att få med er det som är viktigast och nödvändigt. För det kan vara så att när du väl har fått hjälp med att förflyttas till en säker plats så kanske du aldrig får chansen att hämta dina saker.
Det kan vara sista chansen att få med sig det viktigaste innan man lämnar för gott.
Chansen att få med sig detta om man söker hjälp i en akut situation är nästan obefintlig. Det kräver lite förberedelse innan. Just därför hoppas vi att DU tar kontakt innan du hamnar i ett akut läge.

Hur gärna vi än skulle vilja så får vi inte komma och hämta dig/er i ett akut läge. Det bryter mot svensk lag. Vi behöver få godkänt från socialtjänsten först.

När du behöver hjälp

så ska du göra så här:

Steg 1. Kontakta socialtjänsten eller 112 (SOS Alarm)

Kontakta eller gå till socialtjänsten i din hemkommun eller kontakta SOS Alarm (112) och berätta att du utsatt för våld eller hot och att du behöver hjälp.

Steg 2. Du får då träffa en handläggare

När du kommer till socialtjänsten får du träffa en handläggare, antingen direkt eller genom att ni kommer överens om en tid och dag. Pratar du ett annat språk så bokar handläggaren in en tolk så att ni förstår varann och kan hjälpa dig på rätt sätt.

Steg 3. Beslut tas

Socialtjänsten beslutar sedan om du ska erbjudas plats på ett skyddat boende, eller om du ska erbjudas en annan insats.

Steg 4. Akutplats

Om det är akut så kan du bli erbjuden en akutplats direkt. Det innebär att du inte kan återvända till ditt hem för att hämta saker ifall den/de som utgör hotet bor på samma adress.

Steg 5. Viktiga saker att få med sig

Har du möjlighet att förbereda dig så finns det vissa saker som är extra viktiga att få med sig:

• Id-handlingar som pass och körkort.

• Mediciner, glasögon, linser, insulinspruta eller annan utrustning du behöver för en fungerande vardag  

• Kontanter, bankkort och bankdosa, samt viktiga signerade bankpapper som styrker dig som innehavare till olika konton eller aktier mm.

• Intyg på saker du äger ex. ägarbevis till bil, bostad, båt

.• Mobil eller annan teknisk utrustning där ditt mobila Bank Id finns, laddare, hörlurar powerbank, usb-minnen, extern hårddisk

• Mobila enheter som laptop, padda, mobiltelefon med privat information och bilder, 

• Saker som har ett värde för dig och som du skulle lida förlust om du aldrig fick tillbaka det ex. foton, saker du fått, gjort, barnen gjort, smycken. 

• kläder att klara sig på ett bra tag, underkläder, ombyte, ytterkläder, skor, att variera efter olika temperaturer och väder. 

• Hygienartiklar.

 

Finns det medföljande barn? 

• Id-handlingar

• Mediciner eller annan utrustning som glasögon mm.

• Intyg på om de står som ägare på något.

• Kläder och ombyten för olika väder.

• Saker de tycker extra mycket om som nallar, leksaker, saker de fått eller gjort. 

• Nappar, blöjor, snuttefilt, vällingflaskor mm.

• Värdefulla personliga saker.

Vilka är Hemstaden?

Vår vision är att hjälpa och underlätta för de kvinnor och män som lever under hot och/eller flyr från våld i nära relation, det vill säga människor som är i behov av skyddat boende. Vi vill att våra klienter ska få de bästa förutsättningarna för att gå vidare till ett liv utan våld, hot och förtryck.

Vanliga frågor

Klicka på rutorna nedan för att läsa mer

Vilka får skyddat boende?

De som har rätt till skyddat boende är personer som har en tydlig och allvarlig hotbild mot sig. Det kan exempelvis handla om att en person blivit hotad av kriminella personer eller familj och släktingar. Oavsett anledning så är det viktigt att veta om att det finns hjälp att få, innan något allvarligt händer.

Skyddat boende män med eller utan barn

Hemstaden tar emot män med och utan barn för placering i skyddat boende. Vi är angelägna om att erbjuda rätt stöd fort för att familjen ska kunna ta sig igenom den svåra situation man har hamnat i. Vi har goda kontakter inom barnomsorgen och sjukvården. Vår personal har goda pedagogiska kunskaper och vi följer tydliga riktlinjer för hur vi ska hjälpa barn igenom svåra perioder i livet. Alla familjer som blir placerade hos oss får en egen lägenhet med hög standard i bra områden. Hos oss är även husdjur välkomna!

Vad kostar det att bo i ett skyddat boende?

Det är socialtjänsten som beslutar om en person ska bo i skyddat boende och är ekonomiskt ansvarig. Det kostar i regel inget för den som är utsatt.

Vad händer efter placeringstiden?

Vad som händer efter placeringstiden beror på hur hotbilden ser ut. I vissa fall väljer kommunen i samråd med den placerade om vad som ska hända. Det kan bli så att man får bo kvar på den aktuella orten. Om hotbilden är borta kan man få komma tillbaka till sin hemkommun eller till närområdet. Då är det upp till den boende själv att bestämma i samråd med sin hemkommuns socialtjänst.

Skyddat boende kvinnor med eller utan barn

Hemstaden tar emot kvinnor med och utan barn för placering i skyddat boende. Vi är angelägna om att erbjuda rätt stöd fort för att familjen ska kunna ta sig igenom den svåra situation man har hamnat i. Vi har goda kontakter inom barnomsorgen och sjukvården. Vår personal har goda pedagogiska kunskaper och vi följer tydliga riktlinjer för hur vi ska hjälpa barn igenom svåra perioder i livet. Alla familjer som blir placerade hos oss får en egen lägenhet med hög standard i bra områden. Hos oss är även husdjur välkomna!

Vem bestämmer om skyddat boende?

Det är socialtjänsten som beslutar om skyddat boende. Först gör socialtjänsten en riskbedömning utifrån varje fall. Om socialtjänsten anser att risken för att man ska råka illa ut är allvarlig så kan de ta ett beslut om att placera en person/familj i ett skyddat boende omgående.

Hur länge får man bo på ett skyddat boende?

Det skyddade boendet bor man på så länge man behöver skydd. Det är skyddsbehovet som avgör längden på vistelsen i det skyddade boende. Det görs fortlöpande riskbedömningar och det är socialtjänsten som beslutar om länge man bor på det skyddade boende.

Får man ta med sig sin telefon, surfplatta och dator?

Ja, vid ankomst går vi igenom vad som gäller kring mobila enheter. Du kan dock behöva byta id på dina enheter. Vi går igenom dina enheter och ser till att appar mm som använder platstjänster inte är aktiva. Detta är för din egen säkerhet så de som hotar dig inte vet var du befinner dig.  Har någon annan än du själv haft tillgång till dina enheter så kan man behöva ta bort appar som kan vara installerade av andra.

Sagt om oss

"Det här är det första stället som ser helheten i hela familjen. Insatserna runt barnen sköter de parallellt med skola och allt. Det är ett bra skydd runt hela ärendet och verksamheten ger ett bra stöd."

- Socialsekreterare placerande kommun

"Jag skulle varmt rekommendera den här verksamheten, då de bland annat har en trevlig personal. Det känns tryggt och stabilt att placera där. Det här är en av de bästa verksamheterna jag har haft att göra med."

 - Socialsekreterare placerande kommun

"Arbetet med planerna är väldigt bra. De jobbar snabbt och effektivt. De är duktiga på att se våra och klienternas behov. Det är den bästa verksamheten jag har anlitat"

- Socialsekreterare placerande kommun