070 108 15 15 info@hemstadenab.se

Trygghet & omtanke för hela familjen.

Skyddat boende

Syftet med vårt skyddat boende är att stödja familjer eller enskilda som flyr våldsutsatta situationer. Att öka säkerheten, tryggheten för de skyddssökande och medföljande barn. Vi jobbar med att förebygga fortsatt våldsutsatthet och att stödja den skyddssökande i att få en självständig och trygg tillvaro. Vi erbjuder lägenheter med stöd utifrån individuellt behov.

Hemstaden kan hjälpa er

Vårt arbetet är stödjande och pedagogiskt inriktat. Vi stödjer klienterna i att hitta och upprätthålla sin egen förmåga. Vid placeringar av föräldrar och barn är givetvis barnets behov och mående en extra viktig del i vårt arbete.

Våra klienters säkerhet är viktigt för oss. Hos oss får klienten en kontaktperson, klientens kontakt med omvärlden sker först och främst genom kontaktpersonen. För att vi ska kunna garantera klientens säkerhet, upprätthålla ett bra och säkert skydd, måste klienten samarbeta.

Vid ankomst ges klienten utbildning om vad som gäller för att hålla sig säker, hur larm och larmtjänster fungerar, hur yttre och inre skalskydd fungerar i den aktuella fastigheten. Vi går igenom med klienten vad man bör tänka på gällande smartphones, sociala medier, kontakt med omvärlden mm.

Hos oss får klienten/klienterna en egen lägenhet med hög standard och normal boendemiljö i centrala delar av stan. Våra klienter får individuellt stöd och vi arbetar med våra klienter både i och utanför hemmet för att hitta en bra struktur för vardagslivet.

 

Bostadsgaranti

Vi erbjuder bostadsgaranti till placerade klienter sex månader efter påbörjad placering. 
Ska klienten omfattas av bostadsgarantin måste detta anges vid placeringens start.
Om bostadsgarantin åberopas, ska klienten samarbeta med oss under placeringstiden, påvisa att man kan sköta sig själv, sitt hem och sin ekonomi.

För mer information, kontakta oss.

 

 

Information till socialtjänsten

Klicka på rutorna nedan för att läsa mer

Vilken typ av boende har Hemstaden?

Vi erbjuder stöd- och skyddat boende samt träningslägenheter. Hos oss bor alla klienter i egna lägenheter i bra områden, vi har inget kollektivt boende ännu.

Vad har Hemstaden för dygnspris?

Priset beror på vilken typ av insats som efterfrågas, om man har ramavtal mm. Vänligen kontakta oss för prisförfrågan kring ditt ärende.

Hur snabbt kan hemstaden hämta klienter?

Vi hämtar så fort det behövs, dock kan avståndet och antalet familjemedlemmar som ska hämtas spela roll för hur snabbt vi kan vara på plats.

Vår klient är dåligt på svenska, har Hemstaden tillgång till tolkar?

Vi har fast personal som har följande språkkompetenser: arabiska, assyriska, engelska, gujarati, hindu, pashto, kurdiska, syrianska, tigrinja, turkiska, tyska och urdu.
Vid övriga språk så använder vi oss av tolk.

Hur jobbar Hemstaden med klienter i skyddsärenden?

Vid ankomst ges klienten utbildning om vad som gäller för att hålla sig säker, hur larm och larmtjänster fungerar, hur yttre och inre skalskydd fungerar i den aktuella fastigheten. Vi går igenom med klienten vad man bör tänka på gällande smartphones, sociala medier, kontakt med omvärlden. Vi har ett holistiskt arbetssätt och fokuserar på:

  • Ett helhetsperspektiv där man ser på alla aspekter och faktorer som påverkar hälsan.
  • Att inte fastna i detaljfrågor utan komma vidare med livet.
  • Ta fram och visa helheten av livet som fysisk och psykisk hälsa, ekonomi, arbete, bostad, skola, kontakt med släkt och vänner i den mån det går, kanske hjälpa till med att bygga upp ett nytt socialt nätverk för att motverka isolation.
  • Plocka fram positiva delar i livet så att inte fokus enbart hamnar på det som är dåligt.
Vilken typ av klienter tar Hemstaden emot?

Hemstaden tar emot både akuta samt längre placeringar. Alla är välkomna hos oss. Kvinnor, män, familjer (stora som små) och även husdjur. Vår personal har erfarenhet inom både missbruksvård och psykiatri vilket innebär att vi ta emot klienter med mer komplex bakgrund.

Träningslägenheter & stödboenden

De här boendeformerna ger klienten stöd för att hantera sin vardag och möjlighet att leva ett självständigt liv. Vi arbetar för att våra klienter ska få de rätta hjälpmedlen för att kunna ingå i ett socialt sammanhang, motverka isolation och utanförskap.

Vi arbetar med våra klienter både i och utanför hemmet för att hitta en bra struktur för vardagslivet. Vi har ett individanpassat boendestöd som möter våra klienters behov. Det kan innefatta allt från städning, matinköp, ekonomi, hälsa samt myndighetskontakter. Hemstaden kan även hjälpa till med sociala interaktioner i form av exempelvis praktik, daglig sysselsättning, fritidsaktiviteter och andra relationer.

Sagt om oss

"Det här är det första stället som ser helheten i hela familjen. Insatserna runt barnen sköter de parallellt med skola och allt. Det är ett bra skydd runt hela ärendet och verksamheten ger ett bra stöd."

- Socialsekreterare placerande kommun

"Jag skulle varmt rekommendera den här verksamheten, då de bland annat har en trevlig personal. Det känns tryggt och stabilt att placera där. Det här är en av de bästa verksamheterna jag har haft att göra med."

 - Socialsekreterare placerande kommun

"Arbetet med planerna är väldigt bra. De jobbar snabbt och effektivt. De är duktiga på att se våra och klienternas behov. Det är den bästa verksamheten jag har anlitat"

- Socialsekreterare placerande kommun