070 108 15 15 info@hemstadenab.se

Om oss

Vårt vision är att hjälpa och underlättar för de människor som är i behov av skyddat boende. Vi vill att de ska få den bästa förutsättningarna för att gå vidare till ett liv utan våld, hot mm.  Vi vill att våra uppdragsgivare ska känna att man har en långsiktig, trygg och pålitligt samarbetspartner i Hemstaden. Våra tjänster utförs av kompetent personal, vi har god tillgänglighet, hög servicegrad och kvalitet.

Vår Personal
Vi strävar efter att vår personalgrupp ska ha hög och aktuell kompetens för att kunna ta hand om våra klienter på bästa sättet. Vi ser till att vår personal får regelbunden kompetensutveckling inom vårt verksamhetsområde.

Vår personalstyrka består av socionomer, psykiatrisjuksköterska, behandlings- &  socialpedagoger, undersköterskor samt entreprenörer.

Vi har personal som är utbildad i Sara, Patriark, Freda, Trappan, MI-samtal, krishantering mm. Vi har lång erfarenhet av skydd, VINR, hedersrelaterad våld och förtryck, kriminalitet, missbruk, psykiatri mm.

Vår verksamhetschef har mångårig erfarenhet på olika chefspositioner inom både offentlig- och privat sektor, (då inom HVB-verksamhet).
Vår verksamhetschef har under flera år jobbat med säkerhetsfrågor inom psykiatrin och har en lång erfarenhet kring arbetsmiljörätt, riskinventering, har drivit ett flertal utbildnings- och utvecklingsprojekt, ansvarat för internutredningar, händelseanalyser samt riskkartläggning.

Vi har följande språkkompetenser bland vår personal: arabiska, assyriska, engelska, gujarati, hindu, pashto, kurdiska, syrianska, turkiska, tyska och urdu.

 

 

Vi har jourberedskap kvällar, nätter och helger

Vi tar emot akuta placeringar dygnet runt, sju dagar i veckan i mån av plats.

Jourtelefon: 070 108 15 15

Jourtelefon