070 108 15 15 info@hemstadenab.se

Om oss

Vårt mål är att hjälpa så många människor som möjligt som är i behov av en träningslägenhet, ett stödboende, en jourlägenhet eller ett skyddat boende. Vi vill att våra uppdragsgivare ska känna att man har en långsiktig, trygg och pålitligt samarbetspartner i Hemstaden. Våra tjänster utförs av kompetent personal, vi har god tillgänglighet, hög servicegrad och kvalitét.

Vår Personal
Vi strävar efter att vår personalgrupp ska ha hög och aktuell kompetens för att kunna ta hand om våra klienter på bästa sättet. Vi ser till att vår personal får regelbunden kompetensuteckling inom vårt verksamhetsområde.

Bland vår erfarna och välutbildade personal har vi tillgång till en specialistsjuksköterska i psykiatri.

Vår verksamhetschef har mångårig erfarenhet på olika chefspositioner inom både offentlig- och privat sektor, (då inom HVB-verksamhet).
Han har under flera år jobbat med säkerhetsfrågor inom psykiatrin, han har en lång erfarenhet kring arbetsmiljörätt, riskinventering, har drivit ett flertal utbildnings- och utvecklingsprojekt, ansvarat för internutredningar, händelseanalyser samt riskkartläggning.

Vi har jourberedskap kvällar, nätter och helger

Vi tar emot akuta placeringar dygnet runt, sju dagar i veckan i mån av plats.

Jourtelefon: 070 108 15 15

Jourtelefon