070 108 15 15 info@hemstadenab.se

Hemstaden hjälper kvinnor och män utsatta för våld och hot

Vår vision

Vår vision är att hjälpa och underlätta för de kvinnor och män som lever under hot och/eller flyr från våld i nära relation, det vill säga människor som är i behov av skyddat boende. Vi vill att de ska få de bästa förutsättningarna för att gå vidare till ett liv utan våld, hot och förtryck. Hos oss på Hemstaden har våra uppdragsgivare en pålitligt, långsiktig och trygg samarbetspartner.

För oss är det mer än bara ett skyddad boende. Vi tror på en hållbar framtid.

 

Vår kompetens

Vår personal har hög kompetens, gedigen erfarenhet och hjärtat på rätt ställe. Vi vill att våra klienter ska få de rätta verktygen för att gå vidare i livet.

Därför är vi måna om att ha kompetent och välutbildad personal. Vår personal har följande yrkeslivserfarenhet/utbildning:  socionom, socialpsykologi, specialistsjuksköterska i psykiatri, behandlings- & socialpedagoger samt entreprenörer.

Vår verksamhetschef har mångårig erfarenhet på olika chefspositioner inom både offentlig- och privat sektor. Verksamhetschefen har under flera år jobbat med säkerhetsfrågor inom psykiatrin och har en lång erfarenhet kring arbetsmiljörätt, riskinventering, har drivit ett flertal utbildnings- och utvecklingsprojekt, ansvarat för internutredningar, händelseanalyser samt riskkartläggning.

Här finns lång erfarenhet av skydd, stöd,  våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, kriminalitet, missbruk och psykiatri. Vår personal har utbildning i Trappan, Tejping, SARA, PATRIARK, FREDA, MI-samtal, ICDP,  ÅP, Kriminalitet som Livsstil, TMO, krishantering mm. Vår personal har över 40 års erfarenhet från HVB och SIS verksamhet. Vi förstår barn och ungas behov vid utsatthet samt vikten av rätt insatser för dem.

 

 

Vi låter vår personal regelbundet kompetenshöja sig inom områden som är relevanta för vår verksamhet. Vi vill alltid erbjuda den senaste kunskapen, för att uppnå högsta kvalitén, säkerheten och tryggheten till våra klienter.

I personalgruppen finns en blandad bakgrund vilket innebär att vi har stor förståelse och kompetens för olika kulturella skillnader, hedersperspektivet, skillnaden på ett individ- och klansamhälle samt hur detta kan påverka den individuella hotbilden för våra klienter.

Vi på Hemstaden har följande språkkunskaper: arabiska, assyriska, engelska, syrianska, tigrinja, turkiska och tyska.

Tack vare lång och bred erfarenhet, har vi både klienternas och tjänstemännens perspektiv. På Hemstaden förstår vi vikten av att agera snabbt, vara tillgängliga och att vara serviceinriktade eftersom vi gjort resan om och om igen och är trygga i processen. Vi känner till prioritetsordningen och vad som är viktigast.

För att säkerställa våra egna högt satta krav på kvalitet, trygghet och service låter vi oss externgranskas regelbundet genom SSLI

 

Sagt om oss

"Det här är det första stället som ser helheten i hela familjen. Insatserna runt barnen sköter de parallellt med skola och allt. Det är ett bra skydd runt hela ärendet och verksamheten ger ett bra stöd."

- Socialsekreterare placerande kommun

"Jag skulle varmt rekommendera den här verksamheten, då de bland annat har en trevlig personal. Det känns tryggt och stabilt att placera där. Det här är en av de bästa verksamheterna jag har haft att göra med."

 - Socialsekreterare placerande kommun

"Arbetet med planerna är väldigt bra. De jobbar snabbt och effektivt. De är duktiga på att se våra och klienternas behov. Det är den bästa verksamheten jag har anlitat"

- Socialsekreterare placerande kommun