070 108 15 15 info@hemstadenab.se

Skyddade boenden

Syftet med skyddade boenden är att stödja enskilda som flyr våldsutsatta situationer. Att öka säkerheten, tryggheten för de skyddssökande och medföljande barn. Vi jobbar med att förebygga fortsatt våldsutsatthet och att stödja den skyddssökande i att få en självständig och trygg tillvaro. Vi erbjuder lägenheter med stöd utifrån individuellt behov. Problematiken består ofta i att klienten är utsatt för psykiskt eller fysiskt våld i en nära relation. 

Arbetet är stödjande och pedagogiskt inriktat. Vi stödjer klienterna i att hitta och upprätthålla sin egen förmåga. Vid placeringar av föräldrar och barn är givetvis barnets behov och mående en extra viktig del i vårt arbete.

Våra klienters säkerhet är viktigt för oss. Hos oss får klienten en kontaktperson, klientens kontakt med omvärlden sker först och främst genom kontaktpersonen.
För att vi ska kunna garantera klientens säkerhet, upprätthålla ett bra och säkert skydd, måste klienten samarbeta.
Vid ankomst ges klienten utbildning om vad som gäller för att hålla sig säker, hur larm och larmtjänster fungerar, hur yttre och inre skalskydd fungerar i den aktuella fastigheten.
Vi går igenom med klienten vad man bör tänka på gällande smartphones, sociala medier, kontakt med omvärlden mm.

Vi tar både akuta och längre placeringar.

Husdjur är naturligtvis välkomna.

Vi har jourberedskap kvällar, nätter och helger

Vi tar emot akuta placeringar dygnet runt, sju dagar i veckan i mån av plats.

Jourtelefon: 070 108 15 15

Jourtelefon