070 108 15 15 info@hemstadenab.se

Individuellt stöd

Det stöd vi erbjuder våra klienter är alltid anpassat efter klientens behov. Vi erbjuder möjligheter till gemensamma aktiviteter, socialt umgänge och andra sysslor. Vi kan vara behjälplig med stöd i hemmet och kan ordna daglig sysselsättning eller eventuellt praktikplats. Vi ger stöd att utveckla olika fritidssysslor. Vad som ska ingå i klientens placering bestäms tillsammans med klienten och handläggare från socialtjänsten. Det är viktigt att stödet individuellt utformat för klienten.

Exempel på aktiviteter som den boende kan få hjälp med genom sin kontaktperson:

  • Strukturera sin vardag med hjälp av en veckoplanering – Hjälp med skola, praktik eller arbete. Vi kan ordna med läxhjälp, hjälpa till med arbetssökande, praktikplatser osv. Vi är behjälpliga vid kontakter med myndigher, vårdinrättningar mm.
  • Individuellt anpassade stödsamtal – Vi hjälper klienten att orka gå vidare. Vi bedriver bland annat MI-samtal & Trappan krissamtal för barn.
  • Myndighetskontakter – Vi stödjer klienten igenom rättsprocesser och är behjälpliga i kontakter med arbetsförmedling, socialtjänst, försäkringskassan polisen, skatteverket mm.
  • Sköta sin ekonomi – Vi hjälper klienten att göra en budget, starta ett sparande och att hitta en prioriteringsordning om vad pengarna bör gå till mm.
  • Sköta sina hushållssysslor – Vi ser till att klienten håller ordning och reda i sin lägenhet. Vi ser till att klienten sköter städning, tvättning och andra vardagsysslor på en regelbunden basis.
  • Förälder – Vi hjälper och stöttar klienter med barn i föräldrarollen.
  • Ta hand om sin hälsa – Vi ser till att klienten får grundläggande kunskaper om mat och träning. Vi lär dem vikten av att laga bra näringsrik mat med ett ekonomiskt tänk. Vi hjälper dem med att planera veckomatsedel. Vi hittar på fysiska aktiviteter utformad efter klientens önskemål.
  • Etablering – Vi hjälper klienten till en långsiktig planering med jobb, bostad och nyetablering i samhället, med hänsyn till de nya levnadsförhållande.
  • En meningsfull fritid – Vi ser till att klienten får en aktiv fritid med roliga och meningsfulla aktiviter i gemenskap med andra eller själv.

STÖDSAMTAL

Under vistelsen hos oss finns möjlighet att få stödsamtal. Vi har personal utbildad i MI-samtal samt Trappan krissamtal för barn och en specialistsjuksköterska i psykiatri. Det är främst motiverande och uppbyggande samtal som förs. Ser vi att det behövs en längre terapeutisk behandling så hjälper vi till med kontakter.

Vi har jourberedskap kvällar, nätter och helger

Vi tar emot akuta placeringar dygnet runt, sju dagar i veckan i mån av plats.

Jourtelefon: 070 108 15 15

Jourtelefon