070 108 15 15 info@hemstadenab.se

Individuellt stöd

Vi erbjuder möjligheter till gemensamma aktiviteter, socialt umgänge och andra sysslor. Personalen kan vara behjälplig med stöd i hemmet och kan ordna daglig sysselsättning eller eventuellt praktikplats. Vi ger stöd att utveckla olika fritidssysslor. Vad som ska ingå i klientens placering bestäms tillsammans med klienten och handläggare från socialtjänsten. Det är viktigt att stödet blir rätt utformat.

Exempel på aktiviteter som den boende kan få hjälp med genom sin kontaktperson:

  • Strukturera sin vardag med hjälp av en veckoplanering – Hjälp med skola, praktik eller arbete. Vi kan ordna med läxhjälp, hjälpa till med arbetssökande, praktikplatser osv. Vi är behjälpliga vid kontakter med myndigher, vårdinrättningar mm.
  • Sköta sin ekonomi – Vi hjälper klienten att göra en budget, starta ett sparande och att hitta en prioriteringsordning om vad pengarna bör gå till mm.
  • Sköta sina hushållssysslor – Vi ser till att klienten håller ordning och reda i sin lägenhet. Vi ser till att klienten sköter städning, tvättning och andra vardagsysslor på en regelbunden basis.
  • Ta hand om sin hälsa – Vi ser till att klienten får grundläggande kunskaper om mat och träning. Vi lär dem vikten av att laga bra näringsrik mat med ett ekonomiskt tänk. Vi hjälper dem med att planera veckomatsedel. Vi hittar på fysiska aktiviteter utformad efter klientens önskemål.
  • En meningsfull fritid – Vi ser till att klienten får en aktiv fritid med roliga och meningsfulla aktiviter i gemenskap med andra eller själv.

STÖDSAMTAL

Under vistelsen hos oss finns möjlighet att få stödsamtal. Vi har bland annat en specialistsjuksköterska i psykiatri. Det är främst motiverande och uppbyggande samtal som förs. Ser vi att det behövs en längre terapeutisk behandling så hjälper vi till med kontakter.

Vi har jourberedskap kvällar, nätter och helger

Vi tar emot akuta placeringar dygnet runt, sju dagar i veckan i mån av plats.

Jourtelefon: 070 108 15 15

Jourtelefon